سنجش وارزشیابی مهارت

اردیبهشت 21, 1399

1-جهت دریافت پروانه مهارت ساختمانی و گواهی صلاحیت حرفه ای صنایع دستی و قالی بافی چه مراحلی را باید طی نمود ؟

مراجعه به دفاتر پیشخوان طرف قرار داد و ثبت نام در سامانه در بازه زمانی مشخص

تقویم آزمون های هماهنگ سال 98

جدول برنامه زمان بندی اجرای آزمون های هماهنگ  مهارت آموختگان  6 ماهه اول سال 1398


2- ثبت نام آزمونهای صنعت ساختمان و تفاهمنامه در چه تاریخهای است ؟


3-نحوه دریافت نتایج آزمون و کارت ورود به جلسه آزمون چگونه است ؟

جهت دریافت نتایج و کارت ورود به جلسه آزمون صنایع ساختمان و تفاهمنامه بایستی به سایت http://azmoon.portaltvto.com مراجعه نمود و دریافت نتایج وکارت ورود به جلسه آزمون آنلاین و ادواری به یکی از دو روش زیرانجام میگردد:


4- ترجمه گواهینامه های مهارتی چگونه انجام می گیرد؟

مراجعه به دارالترجمه رسمی و دریافت نامه از دارالترجمه خطاب به اداره کل فنی و حرفه ای جهت بررسی اصالت و سپس مراجعه به اداره سنجش و ارزشیابی و تکمیل فرم درخواست و ارائه مدارک (کپی شناسنامه ،کارت ملی ، کپی و اصل گواهینامه های مهارتی ) و دریافت تاییدیه اصالت و نمرات جهت ارائه به دارالترجمه رسمی


5- نحوه پرداختهای الکترونیکی (هزینه صدور ،هزینه آزمون و…) چگونه است ؟

مراجعه به سامانه پورتال فنی و حرفه ای و لینک پرداخت آنلاین سامانه پرداخت الکترونیک و یا مراجعه به دفاتر پیشخوان طرف قرارداد


6-نحوه و محل دریافت کارتهای الکترونیکی چگونه است ؟

درصورت درج صحیح آدرس پستی توسط متقاضی در سامانه پورتال و پرداخت هزینه صدور، کارت الکترونیک در محل آدرس و توسط اداره پست و با پرداخت هزینه پستی تحویل می گردد و در صورت عدم درج صحیح آدرس، کارت الکترونیکی در محل اداره پست و در باجه معطله تحویل متقاضی می گردد.


7-نحوه دریافت پرینت گواهینامه(استعلام ) چگونه است ؟

پس از پرداخت هزینه صدور با مراجعه به استعلام گواهینامه ها و درج کد شناسایی مندرج در کارت الکترونیک و کدملی نسبت به دریافت پرینت گواهینامه اقدام گردد .


دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن
Skip to content