برگزاری دوره های آموزشی مهارتی فنی و حرفه ای

مرداد 12, 1399

    چکیده خدمت

     شناسه خدمت

این فزآیند برای ارائه خدمت به منظور درج اطلاعات دوره ، اماکن، تجهیزات کارگاهی، ثبت نام کارآموزان در دوره ، ارائه
خدمات مشاوره ، پاسخگویی الکتزونیکی به کارآموزان و متقاضیان شرکت در دوره ها می باشد که این خدمات از طریق
سامانه های زیر صورت میگیزد :
– ایجاد فرآیند یکپارچه و مکانیزه جهت درج ،ویرایش،حذف ،تایید و یا رد دوره آموزشی در سطوح ، مراکز، ادارات
کل و ستاد
– اطلاعات مربیان شامل اطلاعات شخصی، شغلی، تحصیلی و بازآموزی
– اماکن دولتی
– ثبت نام کارآموزان در دوره
– آموزش الکتزونیکی
– تجهیزات کارگاه های آموزشی
– پاسخگویی الکتزونیکی

 

  الکترونیکی   

 

اطلاعات شخصی و شغلی،اطلاعات مصرفی در صورت معرفی از سوی دستگاه حمایتی و نهاد عمومی و…

     خرم آباد- انتهای خیابان رازی بلوار مهارت -اداره کل آموزش فنی و حرفه ای لرستان- واحد آموزش

نام و نام خانوادگی مسئول:ایمان شفیعی

شماره تماس:33236192-066           ایمیل:amoozesh@Lorestan-tvto.ir

 

    نسبت به نوع آموزش متفاوت است.

   50000 ریال بایت خرید کارت اعتیاری جهت ثبت نام در دوره

   بیانیه سطح توافق خدمت

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن
Skip to content