تهیه استانداردهای آموزش مهارت

یکم مردادماه 1400

     چکیده خدمت

    شناسه خدمت

مشارکت و همکاری کلیه متخصصان، صاحبان حرف، صنوف، اتحادیه ها، ذینفعان ، مربیان آموزش های فنی و حرفه ای ، اساتید دانشگاه و موسسات و مراکز علمی و پژوهشی

 

     الکترونیکی    سامانه استاندارد ملی مهارت 

تهیه و بررسی سند تجزیه و تحلیل شغل

تدوین و بررسی محتوای استاندارد آموزش شغل

تدوین و بررسی محتوای استاندارد آموزش شایستگی

     خرم آباد- انتهای خیابان رازی-بلوارمهارت-اداره کل آموزش فنی و حرفه ای لرستان- واحد استاندارد آموزشی

نام و نام خانودگی مسئول :محمود کوچتی

شماره تماس :33231005-066 داخلی 216        ایمیل :Lorestan@ irantvto.ir

تهیه و بررسی سند تجزیه و تحلیل شغل
1 هفته

تدوین و بررسی محتوای استاندارد آموزش شغل
1 ماه تا 3 ماه

تدوین و بررسی محتوای استاندارد آموزش شایستگی
1 هفته تا 1 ماه

     این خدمت بصورت رایگان ارائه می گردد.

   بیانیه سطح توافق خدمت

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن
Skip to content