خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)

عنوان خدمت نحوه ارائه راهنمای استفاده

 

لینک صفحه خدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم لینک صفحه دریافت خدمت

 

سوالات متداول

 

بیانیه توافق

سطح خدمت

 

شماره تماس واحد و نام پاسخگوی خدمت

 

برگزاری دوره های آموزشی مهارتی فنی و حرفه ای الکترونیکی چکیده خدمت

 

پیوند به صفحه خدمت در سامانه مدیریت خدمات دولت دریافت خدمت مشاهده سوالات متداول نمایش بیانیه خدمت ارائه دهنده خدمت
برگزاری آزمون های مهارتی ثبت نام و برگزاری آزمون های ادواری، تفاهم نامه ها و صنعت ساختمان و معرفی آموزش به آزمون الکترونیکی چکیده خدمت

 

پیوند به صفحه خدمت در سامانه مدیریت خدمات دولت دریافت خدمت مشاهده سوالات متداول نمایش بیانیه خدمت ارائه دهنده خدمت
صدور گواهینامه مهارت الکترونیکی چکیده خدمت

 

پیوند به صفحه خدمت در سامانه مدیریت خدمات دولت دریافت خدمت مشاهده سوالات متداول نمایش بیانیه خدمت ارائه دهنده خدمت
تمدید و تعویض گواهی نامه مهارت الکترونیکی چکیده خدمت

 

پیوند به صفحه خدمت در سامانه مدیریت خدمات دولت دریافت خدمت مشاهده سوالات متداول نمایش بیانیه خدمت ارائه دهنده خدمت
پاسخ به استعلام اصالت گواهینامه مهارت الکترونیکی چکیده خدمت

 

پیوند به صفحه خدمت در سامانه مدیریت خدمات دولت دریافت خدمت مشاهده سوالات متداول نمایش بیانیه خدمت ارائه دهنده خدمت
تهیه استانداردهای آموزش مهارت الکترونیکی چکیده خدمت

 

پیوند به صفحه خدمت در سامانه مدیریت خدمات دولت دریافت خدمت مشاهده سوالات متداول نمایش بیانیه خدمت ارائه دهنده خدمت
مشاوره آموزشی و هدایت شغلی الکترونیکی چکیده خدمت

 

پیوند به صفحه خدمت در سامانه مدیریت خدمات دولت دریافت خدمت مشاهده سوالات متداول نمایش بیانیه خدمت ارائه دهنده خدمت
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن
Skip to content