ماموریت و اهداف اداره کل

فروردین 15, 1399

اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان لرستان از سه بخش اصلی آموزش، پژوهش و آزمون تشکیل شده است .

1. آموزش:

رکن اصلی فعالیت‌های اداره کل ، آموزش است که عملیات اجرایی آن مأموریت و هویت اداره کل را شکل می‌دهد و در قالب دوره‌های مختلف از طریق آموزش در مراکز ثابت، آموزش توسط تیم‌های سیار، آموزش در پادگان‌ها  ، زندان ها و  مراکز بازپروری، آموزش در مراکز جوار کارخانه ای، آموزش ضمن کار و آموزش در آموزشگاه‌های آزاد نسبت به تأمین و تربیت نیروی کار ماهر مورد نیاز بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی و خدماتی کشور اقدام می‌کند.

2. پژوهش:

پژوهش یکی از محورهای اساسی فعالیت اداره کل به شمار می‌رود که چالش‌های اصلی بین آموزش‌ ، بازار کار و صنایع را مرتفع می‌سازد و عموماً در زمینه‌های شناسایی صنایع و مهارت‌های موجود در آن ها، گردآوری اطلاعات مورد نیاز برای تهیه و تدوین استانداردهای مهارت آموزش ، نرم‌افزار و سخت‌افزار آموزشی و کمک آموزشی، مطالعه و بررسی روش‌ها و سیستم‌های آموزشی موجود در سایر سازمان‌های داخلی و خارجی، مطالعه و پیشنهاد روند جابجایی نیرو و بالابردن مهارت کارگران شاغل فعالیت می‌کند.

3. آزمون (تعیین سطح مهارت و صلاحیت فنی):

یکی از محورهای فعالیتی سازمان که در واقع شاخص ارزیابی توانایی آموزش‌های اجراء شده و مهارت کسب شده می‌باشد، آزمون فنی است که معمولاً در دو مرحله کتبی (نظری) و عملی انجام می پذیرد.

ماموریت ادره کل فنی و حرفه ای استان لرستان:

  • بازآموزی و توسعه فراگیر آموزش های فنی و حرفه ای به شاغلین، متحول کردن نظام مهارت آموزی در اداره کل از سنتی به نظام شایستگی ها و توسعه مهارت های عمومی، کارآفرینی و توسعه اخلاق حرفه ای در مراکز دولتی و آموزشگاه ها، توسعه مهارت های فنی و غیر فنی همراه با آموزش های کسب و کار و اخلاق به دانشجویان، توسعه مهارت های فنی و تخصصی هم سو با تمامی فعالیت های اقتصادی قابل اجرا در روستاها، ایجاد بسترها و مشوق های لازم جهت توسعه سرمایه گذاری و حضور فعال بخش خصوصی، ساماندهی نظام و سطوح صلاحیت حرفه ای و الزام فراگیر شدن آموزش های فنی و حرفه ای برای شاغلین و کارجویان، تفکیک سنجش از آموزش.
  • ورود به عرصه استاندارد نویسی و به روز کردن استانداردها و فاصله گرفتن از اجرای آموزش و اجرای صحیح اصل 44
  • ارزشیابی و سنجش صلاحیت حرفه ای داوطلبان.
  • اجرا و نظارت بر آموزش دوره های کوتاه مدت.
  • برگزاری دوره های بلند مدت و کوتاه مدت برای کلیه شاغلین صنعت ساختمان.
  • گسترش فرهنگ مشاغل و حرفه آموزی تا پایین ترین سطوح اجتماعی در اقصی نقاط کشور

 

 · مأموریت اداره کل براساس قوانین زیر تنظیم شده است:

1. مواد 107 تا 118 قانون کار جمهوری اسلامی ایران

2. قانوت الزام فراگیری آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برای اشتغال به کار

3. ماده 16 قانون نظام صنفی

4. ماده 4 قانون نظام مهندسی

5. ماده 151 قانون برنامه  توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن
Skip to content