صادق مرزبان به عنوان رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان ازنا منصوب شد

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای لرستان، طی حکمی از سوی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای لرستان، صادق مرزبان بعنوان رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان ازنا منصوب شد.

مرزبان با تشکر از حسن اعتماد مدیرکل و همکاران گفت: امید است بتوانم در دوران خدمت خود گام مؤثری در راستای اهداف سازمان آموزش فنی و حرفه ای، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای لرستان و مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان ازنا بردارم.

گفتنی است مرزبان در سال گذشته بعنوان سرپرست در این مرکز مشغول به خدمت بوده است.