برگزاری دوره آموزشی نقاش ساختمان ویژه کودکان کار و خیابان در مرکز ۲۲ بهمن آموزش فنی و حرفه ای خرم آباد

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای لرستان، دوره آموزشی نقاش ساختمان با توجه به بازار کار فعال و پویای این رشته و در جهت آموزش به اقشار آسیب پذیر جامعه، با همکاری موسسه خیریه سپیده دم و اداره بهزیستی شهرستان خرم آباد برگزار شد.

کشوری رئیس مرکز ۲۲بهمن آموزش فنی و حرفه ای شهرستان خرم آباد هدف از برگزاری این رشته را مهارت آموزی به کودکان کار و خیابون بمنظور ایجاد اشتغال پایدار برای آنان عنوان کرد و اظهار داشت:  با توجه به استقبال این کودکان و خانواده های آنان این مرکز در نظر دارد درسایر رشته‌های صنعت ساختمان نیز دوره های آموزشی  برای دیگر افراد جامعه هدف بهزیستی برگزار نماید .

طاهری مسئول موسسه خیریه سپیده دم با تشکر از تلاشهای مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای برای برگزاری این دوره آموزشی و زحمات مرکز در امر آموزش به اقشار آسیب پذیر جامعه، خواستار تعامل و همکاری بیشتر فی مابین شد.